ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
X.İNGİLİZCE YARATICI YAZIN YARIŞMASI
“Vanishing/Emerging Professions and Proper Education”

İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Mütercim-Tercümanlık Bölümleri tarafından ve Yabancı Diller Anabilim Dalı’nın desteğiyle 08. 05. 2020 tarihinde X. İngilizce Yaratıcı Yazın Yarışması düzenlenecektir.

Türkiye genelindeki liseleri kapsayacak olan yarışmamıza, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı liseler katılabilecektir. Yarışma iki aşamadan oluşacaktır. İlk aşamada, öğrencilerden konusu “Geleceğin Yeni Meslekleri ve Eğitim” olarak belirlenen bir kompozisyon yazmaları istenecektir. İkinci aşamada ise, ilk 100’e giren öğrencilere tören sabahı çoktan seçmeli bir İngilizce sınavı uygulanacaktır. Kompozisyon notunun %60’ı ile sınav notunun %40’ı alınarak yapılacak hesaplama sonucunda, ilk 10’a giren öğrenciler ödül,  ikinci 10’a giren öğrenciler de mansiyon almaya hak kazanacaktır.  Ayrıca, ilk 100’e girip finale kalan tüm öğrencilere t-shirt verilecektir.

Essay Topic: “Vanishing/Emerging Professions and Proper Education”

Vast and rapid developments in international and national economies as well as groundbreaking advancement in science and technology have led to profound changes in professional life. Brand new occupations and career opportunities have been emerging at incredible speed to meet the requirements of the new economy and social life. On the other hand, the same process has been causing some well-established professions to disappear very quickly. While some professional skills are becoming obsolete, some new ones are emerging to set new standards in business life.

Write a 450-500 word well-organized essay discussing the prospective changes in future careers, and elaborating on the necessary actions that should be taken in the field of education to provide students with proper skills to adapt themselves to the requirements of the new economy and advancement in technology.

Write your thesis statement in the introductory paragraph and support your argument by providing specific examples and suggestions in the developmental paragraphs. Wrap up your argument effectively in the concluding paragraph. Your essay will be graded on the following criteria:

 1. Comprehension of the given prompt
 2. Creativity and originality
 3. Organization, unity, and coherence
 4. Ability to use a wide range of grammatical structures and vocabulary
 5. Use of relevant examples
 6. Accurate use of spelling and punctuation
 7. Strength of the argument

Kompozisyon Konusu : “Geleceğin Yeni Meslekleri ve Eğitim”

Ulusal ve uluslararası ekonomideki büyük ve hızlı gelişim ile bilim ve teknoloji alanındaki başdöndüren ilerlemeler iş yaşamında çeşitli değişikliklere neden olmakta. Yeni ekonomik düzenin ve sosyal yaşamın gereksinimlerini karşılayabilmek adına yepyeni meslek ve kariyer olanakları hızla ortaya çıkmaya başladı. Öte yandan aynı süreç, kök salmış bazı mesleklerin yok olmasını da bereberinde getiriyor. Bir takım mesleki becerilere duyulan ihtiyaç ortadan kalkarken, bazı yeni becerilerin hem iş hem de sosyal yaşamda ortaya çıktığı gözlemleniyor.

Bütün bunları dikkate alarak, iş yaşamında gelecekte ortaya çıkması olası değişimler, yeni kariyer olanakları ve öğrencilerin bu sürece kendilerini uygun bir biçimde hazırlayabilmeleri için eğitim alanında atılması gereken adımlar konusunda 450-500 sözcükten oluşan bir kompozisyon yazın. Üzerinde farklı görüşlerin olabileceği bu konuda düşüncelerinizi açıkça ifade etmeden önce konunun olumlu ve olumsuz yönlerini tarafsız bir bakış açısıyla yorumlayın.

Kompozisyonun giriş paragrafında, savunacağınız ana fikri bir tez cümlesi yazarak ifade ettikten sonra gelişme bölümlerinde bu tezi desteklemek üzere somut örnek ve öneriler ortaya koyun. Kompozisyonun sonunda görüşlerinizi özetleyerek bir sonuç paragrafı yazın.

Yazınız aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir:

 1. Kompozisyon konusunun doğru anlaşılması
 2. Yaratıcılık ve orijinallik
 3. Yazıda giriş, gelişme, sonuç bölümlerinin uygun şekilde düzenlenmiş olması, paragraftaki cümleler arasında anlam bütünlüğünün sağlanması, cümlelerin mantıklı ve akıcı bir biçimde sıralanması
 4. Anlatımda farklı dilbilgisi yapılarının ve uygun sözcüklerin kullanılması
 5. Verilen örneklerin ortaya atılan görüşü destekler nitelikte olması
 6. Sözcüklerin doğru şekilde yazılması ve noktalama işaretlerinin yazım-imla kurallarına uygun biçimde kullanılması
 7. Tezin güçlü bir biçimde savunulması

ÖNEMLİ NOT:

 1. 2 MART 2020 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 2. Katılımcıların konaklama ve ulaşım giderleri karşılanmamaktadır.

Yarışma şartnamesini indirmek için tıklayınız.